U21 Men Qld v NSWJnr Girls Qld v NSWAustralia v Dev OrangeU30 Mxd Qld v NSWU21 Women Vic v NSWJnr Boys NSW v QldU21 Women Qld v WAA Grade Jnr Final Warwick v ChinchillaU21 Men Vic v NSWDev Mxd Australia v Dev BlueShell Cup Final Warwick 1 v Tansey1Barastoc Open Men Qld v NSW