Tansey 2 v TaroomJNRS Wandoan 1 v Lockyer ValleyToowoomba v TaroomCunningham 1 v Tansey 1NSW v QldSydney v Warwick 1Wandoan 2 v NEGSCunningham 1 v Bauhinia 1PAA Gold v PAA GreenTansey 1 v Warwick 1Tansey 1 v Wandoan 1